Kalėdinė kauniečių dovana Vokietijos lietuviams

Kalėdinė kauniečių dovana Vokietijos lietuviams

Hiutenfeldas, 2011 m. lapkričio 28 d.: Lapkričio 27-osios popietė į lietuvišškąją Romuvos sodybą Hiutenfelde,
Vokietijoje, rinkosi Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) atstovai, tautiečiai, Hiutenfeldo ir kaimyninių
apylinkių gyventojai, čia vyko tradicija tampanti Kalėdu eglutės įžiebimo ššventė.

Romuvos pilies bokšštas, kuriame daugeliu progų plevesuoja Lietuvos vėliava, pirmąjį Advento sekmadienį sužibo ššimtais lempelių, pavirsdamas aukščiausia regione Kalėdine egle. Susirinkusiems drauge suskaičiavus iki starto, pilies bokššte tvykstelėjo 600 lempučių, kurios džiugins miestelio gyventojus ir svečius iki Trijų karalių.

Tačiau ššiais metais sužibo ne tik pilies bokšštas – ššventės dalyvių akį traukė Romuvos pilies kiemelyje stovinti pasakišško grožio eglė, kurią Vokietijos lietuviams dovanojo kauniečiai. Kaip nutiko, kad gražuolė baltaskarė atkeliavo beveik 1500 km? ŠŠių metų vasario 24-ąją Romuvos pilyje Vokietijos lietuvių bendruomenė ir Europos lietuvių kultūros centras organizavo Lietuvos ir Vokietijos verslininkų susitikimą, kuriame buvo aptariamos verslo realizavimo galimybės mūsų ššalyje. VLB pirmininkas Antanas ŠŠiugždinis, kalbėdamas su VšI „Raudondvario dvaras“ direktoriumi Zigmu Kalesinsku užsiminė, jog čia, Hiutenfelde, kur įsikūrusi 60 metų veikianti Vasario 16-osios gimnazija, Europos lietuvių kultūros
centras (ELKC), Lietuvių kultūros institutas (LKI) ir VLB, yra puikios galimybės skleisti profesionalų lietuvių meną.
Sugrįžęs į namus Z. Kalesinskas inicijavo išškiliausių Kauno menininkų susitikimą tema „Kaip Lietuva galėtų prisidėti prie profesionalaus meno sklaidos istoriškai lietuviams prasmingoje vietoje Vokietijoje“. Diskusijos metu tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerijos „Balta“ direktorė Jolanta ŠŠmidtienė pasiūlė Kalėdų eglutės projekto ideją. LR Kultūros ministerijai buvo pateikta paraišška „Profesionalaus meno sklaida Europos lietuvių bendruomenėse“, prie
projekto , finansavimo prisidėjo ir Kauno laisvosios ekonominės zonos direktorius Vytautas Petrušis, projekto globėjas – Zigmas Kalesinskas. Dailininkės tekstilininkės J. ŠŠmidtienės eglutės ideją realizavo Tomas ŠŠmidtas, Vytautas Gabševičius, Birutė Gabševičiūtė, Eglė Čibirienė, Dalia Grakulskytė-Poškienė, Martina Dauskurdytė. Įgyvendinant projektą prisidejo VLB pirmininkas Antanas ŠŠiugždinis, Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė,
ELKC direktorius Rimas Čuplinskas, VLB valdybos narys Gintaras Ručys.

Įdomųs faktai: kuriant eglutę sunaudota 16 km specialiai paruošštos pakavimo plėvelės,
450 m girliandų, kuriose ššviečia 4500 lempučių.
ŠŠio projekto globėjas sakė, jog ateityje įgyvendins ir daugiau kūrybinių idėjų, tokiu būdu
sutvirtindamas tiltą Lietuva-Vokietija.
Vokietijos lietuvių bendruomenė

Parašykite komentarą