Irenos Sasnauskienės padėka

Irenos Sasnauskienės padėka

Berlyno lietuvių bendruomenės nariai, miela VLB,
gerbiami LR ambasados darbuotojai,
nuoširdžiai dėkoju už paramą, bendradarbiavimą, dalyvavimą minint svarbiausias Lietuvos valstybės datas ir suburiant tautiečius pabendravimui.
Dėkoju BLB nariams ir valdyboms už pasitikėjimą. Tik su Jumis kartu per penkerius metus įgyvendinome tiek puikių projektų ir turėjome daug gražių švenčių. Su BLB garbingai tarėme bei skleidėme Lietuvos vardą Berlyne.
Irena Sasnauskienė