Kvietimas dalyvauti seminare Vasario 16-osios gimnazijoje – lituanistinių mokyklėlių mokytojams, vadovams, gimtosios lietuvių kalbos puoselėtojams bei suinteresuotiems tėveliams