Lietuvių kalbos kursai

Lietuvių kalbos kursai

Norėtume pranešti, kad rugpjūčio 4-16 d. Lietuvių kalbos centre LINGUA LITUANICA, Vilniuje vyks tradiciniai intensyvūs lietuvių kalbos vasaros kursai šeimoms:

1. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai vaikams
2. Intensyvūs lietuvių k. vasaros kursai suaugusiems

Šie kursai skirti Lietuvos išeiviams ir užsienio piliečiams. Šių kursų metu bus mokoma ne tik lietuvių kalba, bet ir supažindinama su Lietuvos kultūra. Numatoma įvairi kultūrinė programa: ekskursijos po Lietuvą, susitikimai su žinomais Lietuvos žmonėmis ir Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais. Sudarome galimybę tuo pačiu metu mokytis tėveliams ir vaikučiams. Prisegtuose dokumentuose rasite daugiau informacijos apie šiuos kursus.

Siekiame, kad svetur gyvenantys lietuviai neužmirštų lietuvių kalbos, išsaugotų tradicijas ir papročius, tautines vertybes, ugdytų tautinę savimonę, o tautinio identiteto sklaida būtų jaučiama švenčių, vakaronių metu.

Būtume labai dėkingi, jei galėtumėte pasidalinti šia informacija. Prašytume apie kursus paskelbti savo svetainėje. Mielai pridėtume Jus prie informacinių rėmėjų LINGUA LITUANICA internetinėje svetainėje www.lingualit.lt, jei atsiųstumėte savo bendruomenės logotipą.

Išlaikykime Lietuvių kalbą savo lūpose!

Pagarbiai
prof. dr. Irena Kruopienė ir prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė