BLB metinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo rezultatai

BLB metinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo rezultatai

Vasario 20 d. LR ambasadoje įvyko BLB metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Į naują valdybą išrinkti:

Vilma Range – pirmininkė
Dovilė Šermokas – viešieji ryšiai
Jolanta Wolff – finansai
Ilona Grünke – sekretorė
Martynas Krukauskas – renginių organizavimas

Išsamią BLB susirinkimo metu valdybos pristatytą veiklos bei finansinę ataskaitas galite rasti čia – BLB ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 2014

Susirinkimo protokolas ir kiti dokumentai:

BLB metinio ataskaitinio susirinkimo protokolo originalas + dalyvių sąrašas 20.02.2014
BLB metinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolas