Arturo Valiaugos fotografijų parodos „Ilgesio žemė“ atidarymas

Arturo Valiaugos fotografijų parodos „Ilgesio žemė“ atidarymas

Pakvietimas

Nuoširdžiai kviečiame Jus ir Jūsų draugus
Kovo 6 d., 19-21 val. į lietuvių menininko Arturo Valiaugos fotografijų parodos „Ilgesio žemė“ atidarymą. Paroda bus eksponuojama kovo 7 – balandžio 4 d. LR ambasadoje Berlyne, Charitestr. 9, D-10117

Parodos rengėjai: LR kultūros atašatas Vokietijoje
Parodos partneriai: Deutsches Kulturforum östlisches Europa, Humboldtų
Universitetas Berlyne ir Tarptautinių kultūros programų centras.

Arturas-Valiauga_Ilgesio-zeme_2012_3