2014 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos privalomasis referendumas

2014 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos privalomasis referendumas

Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad 2014 m. birželio 29 d. vyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.
 
Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėje ar jose esantys laikinai ir pageidaujantys balsuoti referendume, registruojasi rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistemoje http://www.vrk.lt/e-registracija .
Rinkėjai, kurie registravosi balsavimui 2014 m. gegužės 25 d. pakartotiniame balsavime Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, galės pateikti registracijos prašymą naudojant anksčiau pateikto registracijos prašymo duomenis (registruodamiesi pažymėkite „Naudoti anksčiau pateikto rinkėjo registracijos prašymo duomenis“). Aktualius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, balsavimo būdą ir kt.) pildydami prašymą galėsite pakeisti.
 
Prašyme nurodysite kokiu būdu pageidaujate balsuoti referendume:
          paštu (Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu Jums bus išsiųstas referendumo biuletenis);
          ar atvyksite asmeniškai į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.
 
Rinkėjų, balsuojančių atstovybių patalpose, registracija VRK el. registracijos sistemoje vyks iki referendumo dienos, t. y. birželio 29 d. imtinai. Rinkėjų, pageidaujančių balsuoti paštu, registracija priklausomai nuo valstybės, kurioje rinkėjai gyvena, baigsis nuo birželio 15 iki birželio 24 d.
 
Balsavimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dienos ir laikas:
(Konkrečią informaciją apie balsavimo dienas ir laiką kiekvienoje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinės įstaigoje rasite šių įstaigų interneto svetainėse)
 
Europoje, Azijoje ir Australijoje:
2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 29 d. nuo 10.00 val. iki 20.00 val. (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).
 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje:
2014 m. birželio 16–20 d., nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 23 d., 25-27 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte:
2014 m. birželio 29 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
 
Lietuvos Respublikos garbės generaliniame konsulate  Toronte:    
2014 m. birželio 29 d. nuo 9.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (Lietuvos laiku).
Norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Konkrečiais klausimais dėl balsavimo Jūsų gyvenamojoje užsienio valstybėje kreipkitės į atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybę ar konsulinės įstaigą.