INTRIGUOJANTĮ PASAKOJIMĄ APIE XX A. PRADŽIOS LIETUVOS IŠLAISVINIMO PASTANGAS SIŪLANTI PRISIMINIMŲ KNYGA PRISTATOMA AMBASADOJE BERLYNE

INTRIGUOJANTĮ PASAKOJIMĄ APIE XX A. PRADŽIOS LIETUVOS IŠLAISVINIMO PASTANGAS SIŪLANTI PRISIMINIMŲ KNYGA PRISTATOMA AMBASADOJE BERLYNE

Lietuvos ambasadoje Vokietijoje birželio 16 d. rengiamas XX a. pradžios lietuvių politinio veikėjo Juozo Gabrio, Vakarų Europos šalyse aktyviai propagavusio Lietuvos valstybės idėją, atsiminimų knygos pristatymas.

Knygoje J.Gabrys pasakoja apie savo pastangas užtikrinti Europos valstybių paramą lietuvių tautos išlaisvinimui iš Rusijos imperijos. Paryžiuje J. Gabrys 1911 m. įkūrė Lietuvių informacijos biurą, vėliau jis persikėlė į Lozaną, kur dalyvavo nuolatinėje lietuvių delegacijos veikloje. J.Gabrys taip pat aprašo bendradarbiavimą su Vokietijos užsienio reikalų tarnyba Pirmojo pasaulinio karo metais, manevravimą tarp vokiečių siekių aneksuoti Lietuvą ir Didžiosios Lenkijos sukūrimo planų. Propagandos kampanijos, sunkios protodiplomatinės derybos, šnipinėjimas, intrigos, papirkinėjimas ir gudrus pinigų rinkimas buvo jo veiklos priemonės.

Ypač įdomūs vos ne pažodiniai atpasakojimai susitikimų su lietuvių, vokiečių, sąjungininkų politikais, diplomatais, karininkais ir agentais.

Vokiečių kalba išleistos knygos „Auf Wache für die Nation“ („Tautos sargyboje“) pristatymas vyks Lietuvos ambasadoje Vokietijoje (Charitéstr. 9, 10117 Berlin). Pradžia – 18:30 val.

Renginį pradės Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis. J.Gabrio asmenybę ir atsiminimų knygą pristatys jos leidėjai Eberhardas Demmas ir Christina Nikolajew.

Norinčius dalyvauti maloniai prašome registruotis el. p. info-botschaft@mfa.lt; f. 030 890 681 15; tel. 030 890 681 0.