Po BLB ataskaitinio susirinkimo kviečiame į BLB rinkimus!

Po BLB ataskaitinio susirinkimo kviečiame į BLB rinkimus!

Mieli BLB nariai,

kovo 15 d. LR ambasadoje vyko ataskaitinis-rinkiminis BLB susirinkimas. Dėl itin mažo dalyvių skaičiaus rinkimai neįvyko. Dalyvavo BLB pirmininkė Vilma Range bei trys nariai. BLB finansininkė Jolanta Wolf negalėjo dalyvauti dėl ligos, o viešieji ryšiai – Dovilė Šermokas dėl darbo reikalų. Kiti valdybos nariai apie savo nedalyvavimą nepranešė. BLB pirmininkė Vilma Range susirinkusiems BLB nariams pristatė veiklos bei finansinę ataskaitas.

Todėl kviečiame visus BLB narius bei susidomėjusius bendruomenės veikla į pakartotinius rinkimus. Kovo 29 d. 12 val. LR ambasados patalpose, Charitéstr. 9, D-10117 Berlin.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
BLB valdyba