Kasmetinis Vokietijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas Berlyne lapkričio 11 – 13 d.!

Kasmetinis Vokietijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas Berlyne lapkričio 11 – 13 d.!

Gerbiamieji Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai,
 
Šių metų lapkričio 11 – 13 dienomis VLB valdyba, VLJS ir Berlyno LB apylinkė kviečia Jus į kasmetinį Vokietijos lietuvių bendruomenės suvažiavimą Berlyne !
Primename, kad į suvažiavimą kviečiami visi Vokietijos LB valdybos bei tarybos nariai, visų
apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos, Europos lietuvių kultūros centro, Lietuvių kultūros instituto, Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.
Suvažiavimas yra atviras, jame gali dalyvauti visi bendruomenės nariai. Į suvažiavimą

kviečiamiems VLB darbuotojams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kiti dalyviai turi susimokėt patys. Kelionės išlaidos nebus apmokamos.

 Dalyvių ir svečių registracija vyks mūsų internetiniame puslapyje http://vlbe.org/ iki š.m
Berlyno bendruomenės nariai, norintys patekti į suvažiavimą, dėl vietų stokos bus įleidžiami tik pirmi 15 užsiregistravusieji nariai.
Suvažiavimo programa yra žemiau esančioje nuorodoje