Atviras laiškas Berlyno lietuviams

Atviras laiškas Berlyno lietuviams

Atviras laiškas Berlyno lietuviams

Mieli berlyniečiai,
Mūsų bendruomenė atveria dar vieną savo gyvavimo istorijos lapą. Tikiuosi, 2017 metai jums visiems bus prasmingi ir įdomūs. Noriu padėkoti už rinkimų metu išreikštą valią renkant naują bendruomenės valdybą. Visi esame pasiryžę dirbti Jūsų labui. Man asmeniškai tai yra didžiulis iššūkis, kadangi valdybos pirmininko pareigos – man ne tuščias žodis, o didžiulė atsakomybė prieš kiekvieną lietuvį.
Bet kokia bendruomenė gyvuoja tol, kol turi savo bendrus tikslus, idėjas ar kitokius siekius, kurie vienija žmones ir skatina burtis. Manau, metas ir berlyniečiams prisiminti senas ir geras lietuviškas tradicijas, pasidalinti naujomis. Beje, Berlyne gyvenančių lietuvių (įvairių šaltinių duomenimis) yra daugiau nei 2000. Berlyno lietuvių bendruomenės sąrašuose priskaičiuojama daugiau nei 220 narių.
Tarp kitko, šiemet, rugpjūčio 14 d. mūsų bendruomenei sukaks 52 metai !
Naujoji valdyba jau yra sudariusi metinį veiklos planą, kurį pristatysime kovo 25 dieną vyksiančiame bendruomenės pavasario forume. Svarbi bus kiekviena išsakyta nuomonė ar pasiūlymas, kokia šventes švęsti ir kokius renginius organizuoti, kaip panaudoti bendruomenės lėšas. Taip pat labai reikalingi aktyvūs žmonės, norintys ir galintys prisidėti prie veiklos organizavimo.
Svarbus ir reikšmingas yra kiekvienas bendruomenės narys.

Nuoširdžiai Jūsų
Petras Breimelis