Kvietimas į lietuviškas katalikiškas Šv. mišias Berlyne gruodžio 13 d. 18 val.

Kvietimas į lietuviškas katalikiškas Šv. mišias Berlyne gruodžio 13 d. 18 val.

Mieli, berlyniečiai ir svečiai,

KALĖDŲ proga pas mus specialiai iš Lietuvos mielai sutiko atvykti ir paaukoti Šv. Mišias J.E. Panevėžio Vyskupas Emeritas gerb. Jonas Kauneckas.

Po pamaldų vienoje iš bažnyčios patalpų surengsime ŠVENTINĘ VAKARIENĘ, kurios metu turėsime galimybę artimiau susipažinti ir pabendrauti su gerb. Vyskupu, su gerb. Lietuvos respublikos Ambasadoriumi Vokietijoje bei svečiais.
Šventiniam stalui skirsime lėšų gardumynams bei gėrimams. Jeigu pageidaujate, galite atsinešti savo mėgiamų kalėdinių užkandžių ir pasidalinti su kitais prie šventinio stalo.

Norintys atlikti IŠPAŽINTĮ, prašome atvykti šiek tiek ankščiau, t. y. apie 17 val. 45 min.

Adresas : St.-Clara-Kirche, Briesestr. 13
12053, Berlin-Neukölln

U7 Karl-Marx-Straße

Apie J.E. Vyskupą Emeritą gerb. Joną Kaunecką skaitykite čia :

http://panevezys.lcn.lt/vyskupas_kt/jk/apie/