Berlyno lietuvių bendruomenės  ATASKAITINIS – RINKIMINIS susirinkimas KOVO 4 d. 11 val.

Berlyno lietuvių bendruomenės ATASKAITINIS – RINKIMINIS susirinkimas KOVO 4 d. 11 val.

Berlyno lietuvių bendruomenės
ATASKAITINIS – RINKIMINIS susirinkimas

Gerbiami bendruomenės nariai,

pasibaigus Lietuvos šimtmečio minėjimo šurmuliui, visi
sugrįžtam prie kasdieninių darbų. Taip ir
bendruomenės valdyba pradeda ruošti savo veiklos metinę
ataskaitą.
Kviečiame jus visus šių metų kovo 4 d. (sekmadienį) 11:00
val. atvykti į ataskaitinį – rinkiminį
susirinkimą, kuris įvyks LR ambasadoje adresu: Charitestr. 9,
10117 Berlin.
Susirinkime dalyvaus Lietuvos Respublikos ambasadorius
Vokietijos Federacinėje Respublikoje
Darius Semaška, kuris, beje, yra ir mūsų bendruomenės narys.
Dienotvarkėje:
*Posėdžio atidarymas
*LR ambasadoriaus Vokietijoje pasisakymas
*BLB valdybos pirmininko pasisakymas
*BLB valdybos narių pasisakymai
*BLB valdybos 2017-2018 metų ataskaitos pristatymas
*Susirinkimo dalyvių pasisakymai
*Rinkimų komisijos sudarymas
*Kandidatų į BLB valdybos narius prisistatymas
*Balsavimai
*Rinkimų balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas
*Naujai išrinktos BLB valdybos prisistatymas
*Bendros diskusijos
*Posėdžio uždarymas

Svarbi kiekviena nuomonė, reikalingas kiekvienas balsas.

ATEIK, DALYVAUK, BŪK IŠRINKTAS !