LR Švietimo ir mokslo ministerija skyrė paramą mokyklėlės metodinei bibliotekai

LR Švietimo ir mokslo ministerija skyrė paramą mokyklėlės metodinei bibliotekai

Berlyno lietuvių mokyklėlė skuba pasidžiaugti geromis žiniomis. Remiami LR Švietimo ir mokslo ministerijos įkūrėme lituanistinę biblioteką, kurios tikslas padėti Berlyno tėvams ugdyti vaikų lietuvių kalbos žinias, o vaikams atrasti Lietuvą, pažinti jos istoriją bei kultūrą. Daugiau detalių oficialiame projekto aprašyme:

  • „2018 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programą, skyrė Berlyno lietuvių mokyklėlei 340,00 EUR finansinę paramą.
  • Projekto pagrindinis tikslas yra suformuoti mokyklėlės metodinę biblioteką, padėsiančią struktūruotai vesti užsiėmimus, pagerinti savanorių tėvų pedagoginius įgūdžius ir teikti rekomendacijas tėvams norintiems tęsti neformalų vaikų švietimą namų sąlygomis.
  • Parama yra skirta įsigyti metodinę ir mokomąją medžiagą bei tautinę atributiką Mokyklėlės reikmėms. Berlyno lietuvių mokyklėlė skirtą sumą išleido vadovėliams, knygoms, žemėlapiams, mokomiesiems plakatams, lavinamiems žaidimams ir lietuviškai atributikai įsigyti.
  • Šios priemonės bus taikomos Berlyno lietuvių mokyklės veikloje siekiant pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę. Mokyklėlės tėvai ir vaikai taip pat galės skolintis priemonės savarankiškam lavinimuisi.”

Berlyno lietuvių mokyklėlė dėkoja LR Švietimo ir Mokslo ministerijai už skirtą finansinę paramą bei nuolatinę paramą knygomis, atributika bei kitomis iniciatyvomis, remiančiomis užsienio lituanistinių mokyklėlių veiklą. 

Daugiau apie Berlyno lietuvių mokyklėlės veiklą ir ateinančius renginius sužinosite Facebook paskyroje.