2024 m. balandžio 14 d. BLB išsirinko naują valdybą

2024 m. balandžio 14 d. BLB išsirinko naują valdybą

 

2024 m. balandžio 14 d. LR Ambasadoje Vokietijoje vyko Berlyno lietuvių bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas.

Pranešame, kad 2024-2026 m. kadencijai buvo išrinkta nauja 3 žmonių valdyba:

💛 Christian Fedeler – Pirmininkas
💚 Petras Breimelis – Vicepirmininkas
❤️ Aušra Fedeler – Iždininkė

Dėkojame atvykusiems bendruomenės nariams ir linkime naujai valdybai gerų darbų!