BLB ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo rezultatai

BLB ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo rezultatai

 

Kovo 20d. įvyko metinis ataskaitinis-rinkiminis Vokietijos lietuvių bendruomenės, Berlyno apylinkės, susirinkimas. BLB narių balsų dauguma Irena Sasnauskienė, Alina Spitzer ir Dovilė Šermokas išrinktos į naująją BLB valdybą.

Valdyba iš savo tarpo vienbalsiai išsirinko pirmininkę – Ireną Sasnauskienę. Alina Spitzer užims iždininkės, Dovilė Šermokas – sekretorės pareigas. Į kontrolės komisiją išrinkti Sidona Petrauskienė ir Petras Breimelis.


Schreibe einen Kommentar