Išrinkta nauja BLB valdyba

Išrinkta nauja BLB valdyba

Pirmąjį pavasario šeštadienį Berlyno lietuvių bendruomenės nariai rinkosi Charlotengurge, elegantiškame Hotel Art Nouveau viešbutyje. Čia vyko metinis susirinkimas, kurio metu diskutuota apie bendruomenės veiklos prioritetus, savo ataskaitą pristatė kadenciją baigusi valdyba ir buvo išrinkta nauja bendruomenės valdyba.

BLB valdyba (2019)

2019 metais Berlyno lietuvių bendruomenės valdybą sudarys šie žmonės:

  • Finansininkė Rasa Hömann
  • Pirmininko pavaduotoja Dr. Lina Užšilaitytė-Schulte
  • Pirmininkas Artūras Dudoitis

Tuo pačiu metu buvo išrinkta nauja kontrolės komisija:

  • Petras Breimelis
  • Vilma Range

Naujai išrinkta valdyba padėkojo susirinkusiems nariams už išreikštą pasitikėjimą ir pasižadėjo aktyviai siekti bendruomenės tikslų – išsaugoti lietuvišką kultūrą, puoselėti tautinę tapatybę ir užsiimti lituanistiniu ugdymu bei švietimu.

Valdybos nariai pažymėjo, kad iki šiol bendruomenės galimybės aktyviai siekti šių tikslų buvo ribotos dėl sunkios bendruomenės finansinės padėties. Todėl naujoji valdyba skirs daug dėmesio darbui su bendruomenės nariais, finansinėms lėšoms pritraukti ir patrauklesniam bendruomenės įvaizdžiui kurti.

Naujai išrinkti BLB atstovai pabrėžė, kad vietos lietuvių kontaktai su vokiečiais prisideda prie teigiamo mūsų šalies įvaizdžio formavimo, plečia ratą žmonių besidominčių mūsų kultūra ir sukuria palankias prielaidas bendradarbiauti su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir komercinėmis įmonėmis. Todėl nauja valdyba sieks į bendruomenės renginius įnešti naujovių ir padaryti juos atviresnius Lietuvos draugams iš Berlyno.

Be abejo, kiekvienos bendruomenės stiprybė glūdi jos nariuose, jų pasiryžime kartu tęsti iš tėvynės atvežtas tradicijas bei kurti draugišką lituanistinę aplinką. Todėl naujos valdybos nariai pabrėžė, kad svarbu yra išbandyti naujus renginių formatus, pasitelkti į pagalbą naujus informacinius kanalus bei visokeriopai skatinti vietos lietuvius dalyvauti renginių organizavime ir bendruomenės vizijos formavime.