Berlyno lietuvių bendruomenė

Istorija

Pasaulio lietuvių bendruomenė – tai dar 1949 m. įkurta ir visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius jungianti organizacija.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių bendruomenės. Vokietija yra vienas iš tokių kraštų, čia veikia Vokietijos Lietuvių Bendruomenė (VLB). Ji įsikūrusi tuo pačiu adresu kaip ir Vasario 16-osios gimnazija. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė turi ir savo Jaunimo Sąjungą (PLJS). Vokietijos mastu veikia Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (VLJS).

Litauische Volksgemeinschaft in Deutschland
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: +49 6256 – 1549 (vakarais)
Faksas: +49 6256 – 217317

Internetas: www.vlbe.org
El. paštas: info@vlbe.org
Skype: bendruomene.de

Didesni kraštai yra skaidomi į apylinkes. Berlynas taip pat yra viena iš Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkių.

Kiekviena apylinkė turi savo pirmininką ir valdybą.
VLB Berlyno apylinkės valdyba 2014-2015.

Lietuvių bendruomenė Berlyne veikia nuo 1997 metų. Bendruomenei pirmininkavo:

1997 – 2000   Jūratė Dindas
2000 – 2003   Artur Wilkat
2004 – 2004   Laimas Fergizas
2004 – 2005   Rimvydas Kisevičius
2005 – 2007   Gediminas Būda
2008 – 2013    Irena Sasnauskienė
2013                Vilma Range