Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimas Kovo 11-osios proga