BLB valdybos informacija apie nario mokestį ir nario teises