Ataskaitinis – rinkiminis BLB susirinkimas

Ataskaitinis – rinkiminis BLB susirinkimas

Mieli bendruomenės nariai ir visi berlyniečiai,

norėtume pranešti apie svarbiausią BLB įvykį – ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Jis vyks vasario 17d., 13val. LR ambasadoje (Charitestr. 9, 10117, Berlin).

Šiuo metu taip pat vyksta centrinės Vokietijos lietuvių bendruomenės narių informacijos atnaujinimas, todėl prašome visų mūsų apylinkės narių pranešti apie pasikeitusius duomenis (adresą, telefoną, gyvenamą vietą, išvykimą ir t.t.), taip pat prašome pasidalinti turimomis nuotraukomis ar vaizdo įrašais iš bendruomenės gyvenimo ir siųsti viską iki vasario 15d. el. paštu: blb@berlynas.info.

Ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo programa

Vasario 16-osios minėjimas – paroda „Senasis Vilnius”, muzika – Raminta Kurklietytė;

Susirinkimo darbotvarkė

– BLB pirmininkė Irena Sasnauskienė apžvelgs bendruomenės veiklą savo pirmininkavimo metu, t.y. per pastaruosius penkerius metus nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus bei tikslus;

  – BLB sekretorė Dovilė Šermokas pristatys pastarųjų metų renginių ataskaitą ir bendruomenės informacijos sklaidos situaciją;

– BLB iždininkė Alina Spitzer pateiks finansinę ataskaitą.

– Aptarsime šiandieninę BLB narių situaciją, pristatysime pasikeitimus, ateities planus bei numatomus projektus;

– Valdybos rinkimai;

Tradicinė viktorina „Ar gerai pažįsti Lietuvą?”

Ir šiemet kviesime susirungti ir patikrinti savo žinias apie Lietuvą bei berlyniečių gyvenimą.

Laukiame gausaus ir aktyvaus Jūsų dalyvavimo! O kad darbotvarkė neprailgtų, prašome visų pasirūpinti vaišėmis.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Jūsų BLB valdyba