Berlyno lietuvių bendruomenė

Berlyno lietuvių mokyklėlė

Kas mes?

Berlyno lietuvių mokyklėlės veikla organizuojama Berlyne gyvenančių tėvų iniciatyva. Mūsų tikslas auklėti jaunąją kartą sąmoningais lietuviais, mokyti juos lietuviškai kalbėti, rašyti, skaityti, dainuoti, žaisti ir kt. Norime, kad mūsų vaikai pamėgtų lietuvių kalbą ir jos raštą, susipažintų su lietuvių tautos istorija, kultūra, tradicijomis ir papročiais.

Mokyklėlėje laukiami vaikučiai nuo 2 iki 10 metų.

 

Kur ir kada susitinkame?

Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį sekmadieniais nuo 12:30 iki 15:30 val., Schulzestr. 1, 13187 Berlin (Pankow).

Užsiėmimai

Užsiėmimai vyksta 2-3 m., 4-6 m. ir 7-10 m. amžiaus grupėse. Taip pat visiems vaikučiams vyksta bendros muzikos pamokėlės.

Užsiėmimai mokami.

2-3 m. vaikų grupės užsiėmimuose:

 • Šokame ir dainuojame.
 • Dalinamės šeimoje mėgstamais pirštelių žaidimais.
 • Kalbos ir smulkiosios motorikos kampelyje laviname pirštelius bei turtiname žodyną.

4-6 m. vaikų grupės užsiėmimuose:

 • Klausome ir vartojame lietuvių kalbą dainose, pasakose ir eilėraščiuose.
 • Mokomės pažinti lietuviškas raides ir ieškome jų pažįstamuose žodžiuose.
 • Mokomės naujų žodžių ir sužinome naujų dalykų apie Lietuvą, lietuviškus papročius, save, mus supančią aplinką, gamtą ir t. t.
 • Laviname smulkiąją motoriką, karpydami ir atrandame savyje menininką (-ę), piešdami, klijuodami ir lipdydami.
 • Laviname koordinaciją ir grubiąja motoriką pamokėles aktyviojoje dalyje, žaisdami ir šokdami.
 • Kartais tampame aktoriais ir pasineriame į beribį pantomimos pasaulį bei mėgaujamės kitomis staigmenomis.
 • Draugaujame, žaidžiame, išdykaujame, juokiamės, tiesiog būname savimi ir smagiai leidžiame laiką lietuviškoje aplinkoje.

7-10 m. vaikų grupės užsiėmimuose:

 • Kalbame: žodinė komunikacija yra svarbiausia ir kone sunkiausia kalbos mokymosi proceso dalis. Todėl jai pamokose skiriamas didelis dėmesys. Kuriant saugią atmosferą pamokoje vaikai skatinami kalbėti lietuviškai, džiaugtis savo kalbiniais pasiekimais ir dalintis savo džiaugsmu su kitais klasės draugais.
 • Rašome: pamokoje susirenka vaikai jau pažinę savo pirmosios kalbos abėcėlę, todėl mes jau galime lyginti ją su lietuvių kalbos abėcėle, ieškoti panašumų ir skirtumų, mokytis rašyti naujas raides. Kadangi vaikai geriausiai mokosi kartodami ir atkartodami, atliekame įvairias rašto užduotis, kuriose vaikai kartoja pamokoje girdėtą medžiagą: naujus žodžius, sakinių struktūras ir pan.
 • Skaitome: pamokoje vaikai naudojasi jiems skirtais vadovėliais arba mokytojos išdalinta medžiaga, kuriose gausu įvairaus lygio tekstų.
 • Kuriame: naujai išmokti dalykai įtvirtinami pritaikant juos savo pačių kūryboje. Kuriame trumpus sakinius, situacijas, pasakojame istorijas. Žiūrime ir klausome kitų kūrybos.
 • Mokomės pamilti lietuvių kalbą: tai pagrindinis pamokos tikslas. Vaikų gebėjimas mokytis yra unikalus, todėl didžiausia kliūtis siekiant rezultatų yra nenoras. Kad tas noras ir motyvacija atsirastų, procesas turi teikti džiaugsmą. Todėl visos pamokos veiklos orientuotos į tai, kad vaikams būtų smagu ir ir jie vėl norėtų sugrįžti.

Muzikos pamokėlėse:

 • Susipažįstame su įdomiu ir turtingu muzikos garsų pasauliu.
 • Mokomės lietuvių liaudies dainelių, žaidimų, ratelių, kurie žadina vaizduotę, lavina klausą, dėmesį, koordinaciją. Ugdomas tautiškumas ir papročiai.
 • Susipažįstame su įvairiais muzikos instrumentais.
 • Ruošiamės ir švenčiame tradicines šventes lietuviškoje aplinkoje. Bendri renginiai suartina vaikus, tėvus ir mokytojus. Mokomės džiaugtis buvimu kartu.
 • Dainuojame, grojame, judame, žaidžiame ir linksmai leidžiame laiką.

Apsilankykite mūsų Facebook paskyroje.

Daugiau informacijos el. paštu: berlyno.mokyklele@gmail.com