Berlyno lietuvių bendruomenė

Valdyba

2024-2026 metų kadencijos Berlyno lietuvių bendruomenės valdyba:

  • Christian Fedeler – pirmininkas
  • Petras Breimelis – vicepirmininkas
  • Aušra Fedeler – iždininkė

Kontrolės komisija:

  • Daiva Kiškytė
  • Marina Auder