Berlyno lietuvių bendruomenė

Istorija

Pasaulio lietuvių bendruomenė – tai dar 1949 m. įkurta ir visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius jungianti organizacija.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių bendruomenės. Vokietija yra vienas iš tokių kraštų, čia veikia Vokietijos Lietuvių Bendruomenė (VLB). Ji įsikūrusi tuo pačiu adresu kaip ir Vasario 16-osios gimnazija. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė turi ir savo Jaunimo Sąjungą (PLJS). Vokietijos mastu veikia Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (VLJS).

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Schloss Rennhof
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Internetas: www.vlbe.org
El. paštas: office@vlbe.org
Telefonas: +49 6256 – 377025
Mobilusis: +49 15566 172244

Didesni kraštai yra skaidomi į apylinkes. Berlynas taip pat yra viena iš Vokietijos lietuvių bendruomenės apylinkių.

Kiekviena apylinkė turi savo pirmininką ir valdybą.
VLB Berlyno apylinkės valdyba.

Lietuvių bendruomenė Berlyne veikia nuo 1965 metų. Nuo kažkelintų metų (dar tiksliname) buvo pertrauka iki 1997 metų.

Bendruomenei pirmininkavo:

1965 – 1992   Mykolas Žilinskas
1997 – 2000   Jūratė Dindas
2000 – 2003   Artur Wilkat
2004 – 2004   Laimas Fergizas
2004 – 2005   Rimvydas Kisevičius
2005 – 2007   Gediminas Būda
2008 – 2013   Irena Sasnauskienė
2013 – 2017   Vilma Range
2017 – 2019   Petras Breimelis
2019 – 2020   Artūras Dudoitis
2020 – 2022   Vilma Range
2022 – 2024   Jolanta Wolff
2024 –          Christian Fedeler