Berlyno lietuvių bendruomenė

Mūsų draugai

LR ambasada Vokietijoje

Vokietijos lietuvių bendruomenė

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga

Vasario 16-osios gimnazija

Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

Mindaugas Gapsevičius

Klubas Panke Culture

DE

Botschaft der Republik Litauen in Deutschland

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e. V.

Litauischer Jugendbund in Deutschland e. V.

Privates Litauisches Gymnasium

Litauische Weltgemeinschaft

Litauischer Weltjugendbund

Mindaugas Gapsevičius

Klub Panke