LKI suvažiavimas „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: Priežastys ir pasekmės“ rugsėjo 26-28 d.

LKI suvažiavimas „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: Priežastys ir pasekmės“ rugsėjo 26-28 d.

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
maloniai kviečiame Jus dalyvauti trisdešimt ketvirtame Lietuvių kultūros instituto suvažiavime tema „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: Priežastys ir pasekmės“, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 26–28 d., D-68623 Lampertheim-Hüttenfelde, Romuvos pilaitės didžiojoje salėje. Smulkesnę programą rasite prisegtame šio laiško priede. Ją prašytume paplatinti Jūsų apylinkės narių tarpe.
Suvažiavime skaityti paskaitų pakviesti Lietuvių išeivijos instituto Kaune bendradarbiai, tiriantys lietuvių išeivijos gyvenimą ir problemas. Po trisdešimties metų pirmą kartą Lietuvių kultūros instituto programa vyksta lietuvių kalba. Lauksime Jūsų atvažiuojant!
 
LKI valdyba
 
LITAUISCHES KULTURINSTITUT
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS
Schloss Rennhof * Lorscher Str. 1

D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld

eM: info@ LitauischesKulturinstitut.de

www.LitauischesKulturinstitut.de
Microsoft Word - 2014 m. LKI SUV.PROGRAMA-ELP Microsoft Word - 2014 m. LKI SUV.PROGRAMA-ELP LKI SUV.PROGRAMA-ELP