BLB susitikimas su blynais ir griliumi parke!

BLB susitikimas su blynais ir griliumi parke!

Mieli berlyniečiai,

Berlyną aplankius pavasariškiems orams BLB kviečia praleisti popietę parke. Būdami kartu paminėsime Kovo 11-ąją, ką tik įvykusius BLB valdybos rinkimus (kas nebuvote, turėsite progą artimiau susipažinti su BLB valdyba!), taip pat Užgavėnes bei Kovo 8-ąją. Taigi išties turime dėl ko pasimatyti, ateikite ir atsiveskite draugus!

Susitinkame 12 val. tradicinėje vietoje prie Frankfurter Allee – Stadtpark, prie S-U Frankfurter Allee, eiti iki Möllendorfer Str., iki rotušės, ir pasukti į kairę, ten bus Parkaue Str. – renkamės pačioje parko pradžioje). Užgavėnių proga BLB valdyba prikeps blynų, atsineš grilių bei pasirūpins anglimi, o vaišėmis ant griliaus bei gėrimais pasirūpinkite patys!

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Jūsų BLB valdyba – pirmininkė Vilma Range, iždininkė Jolanta Wolff, viešieji ryšiai Dovilė Šermokas, sekretorė Ilona Grünke bei atsakingas už renginių organizavimą Martinas Krukauskas