Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 2014m. Hüttenfeld’e

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 2014m. Hüttenfeld’e

KVIEČIAME į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š.m. lapkričio  7-9d.

Hüttenfeld’e ir kurio metu bus paminėtos VLB Romuvos (Hüttenfeld’o) apylinkės 60-tosios įkūrimo metinės.

Į suvažiavimą kviečiami visi Vokietijos LB valdybos bei Tarybos nariai, visų apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos, Europos lietuvių kultūros centro, Lietuvių kultūros instituto, Labdaros draugijos, Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Suvažiavimas vyks šiuo adresu :

Schloss Rennhof
Lorscherstr. 1
68623 Hüttenfeld

Suvažiavimas yra atviras, jame gali dalyvauti visi bendruomenės nariai

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB darbuotojams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos.

Kitiems dalyviams mokestis vienam asmeniui:

  • Nakvynė (viena naktis) 15,00€
  • Maistas (viena diena)   22,00€

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki 2014m. lapkričio 3d. adresu:

info@vlbe.org, tel. Nr. +496256/ 8599818

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai, sveikinsime VLB Romuvos apylinkę 60-tųjų įkūrimo metinių proga.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

P.S.VLB darbuotojų suvažiavimo programą išsiųsime truputėlį vėliau