BLB išsirinko naują valdybą 2022-2023 m. kadencijai

BLB išsirinko naują valdybą 2022-2023 m. kadencijai

2022 m. balandžio 3 d., po ilgos pertraukos, aktyvūs Berlyno lietuvių bendruomenės nariai rinkosi Berlyno centre, Lietuvos Respublikos Ambasadoje. Čia vyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame praėjus penkioms savaitėms po aktyvių Berlyno lietuvių bendruomenės narių inicijuotos diskusijos „Berlyno lietuvių bendruomenės išlikimas, tikslai ir perspektyvos“ vėl buvo akcentuota, kad bendruomenė Berlyne turi išlikti ir buvo išrinkta nauja bendruomenės valdyba.

2022 metais Berlyno lietuvių bendruomenės valdybą sudaro šie žmonės (iš kairės į dešinę):

  • Reda Mažeikienė – vicepirmininkė;
  • Elina Čiblienė – atsakinga už kultūrą ir švietimą;
  • Jolanta Wolff – pirmininkė;
  • Aušra Fedeler – atsakinga už finansus ir Berlyno lietuvių mokyklėlės reikalus;
  • Christian Fedeler –sekretorius ir atsakingas už viešuosius ryšius;
  • Raminta Kurklietytė – atsakinga už kultūrą ir švietimą.

Tą pačią dieną buvo išrinkta nauja kontrolės komisija:

  • Daiva Zühlke;
  • Ieva Černiauskaitė;
  • Daiva Kiškytė.

Naujai išrinkta valdyba padėkojo susirinkusiems nariams už išreikštą pasitikėjimą ir pasižadėjo aktyviai atkurti Berlyno apylinkės veiklą. Pasveikinti naują valdybą atvyko Lietuvos Respublikos Ambasadorius Vokietijoje Ramūnas Misiulis, kuris pasidžiaugė, kad Berlyno lietuviai susivienijo ir nusprendė toliau vykdyti savo veiklas. Ambasadorius asmeniškai susipažino net tik su valdybos nariais, bet ir su kitais susirinkimo dalyviais.

Susirinkimo pabaigoje skambėjo senosios lietuvių liaudies dainos ir gimė idėja, Berlyne sukurti lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblį.

D. Kiškytė, R. Mažeikienė, R. Misiulis, J. Wolff, E. Čiblienė, C. Fedeler, A. Fedeler, D. Zühlke, R. Kurklietytė, I. Černiauskaitė