BLB metinis susirinkimas 2020

BLB metinis susirinkimas 2020

Nauja BLB valdyba
Berlyno lietuviai išrinko naują valdybą 2020-21 kadencijai

Sekmadienį, kovo 8 d., šviečiant saulei ir skleidžiantis tulpėms, vyko metinis Berlyno lietuvių bendruomenės susitikimas.

Darbą baigusi valdyba metus apibendrino ne tik apžvelgdama organizuotus renginius, bet ir pažymėdama, ko išmoko ir kaip skirtingos veiklos įtakojo bendruomenės finansinę padėtį. BLB biudžetas per šią kadenciją toliau augo ir pasiekė kiek daugiau nei €8,000. Tiek pat sudarė ir bendruomenės išlaidos.

Perėjus prie diskusijų apie kitų metų viziją bei prioritetus, susirinkę nariai ragino daugiau dėmesio skirti renginiams, kurie į bendruomenę vėl gražintų vyresniąją kartą, leistų skirtingo amžiaus tautiečiams pabūti kartu. 

Buvo nuspręsta toliau įgyvendinti tikslinius projektus. Pasimokius iš turimos patirties, bendruomenė sutiko, kad svarbu neapsiriboti vien tik Lietuvos institucijų vykdomomis programomis, bet taip pat aktyviai siekti finansavimo Vokietijoje. Aišku, tai pareikalaus glaudesnio bendradarbiavimo su vietos partneriais, dvikalbės komunikacijos, bei noro atverti bendruomenės duris vokiečiams, kurie yra neabejingi Lietuvai.

Ambicingiems tikslams įgyvendinti, Berlyno lietuviai išrinko naują valdybą. Ateinančiais metais bendruomenės interesus atstovaus pirmininkė Vilma Range, pavaduotojas Artas Bartas, komunikacija rūpinsis Vita Tutkė ir Justina Michalak, finansus prižiūrės Rasa Hömann. Kontrolės komisiją sudarys Dainius Juška ir Artūras Tutkus. Nuoširdžiai sveikiname valdybos ir kontrolės komisijos narius ir linkime jiems sėkmės ateities darbuose.

Savo sekmadienį bendruomenei skirusių tautiečių laukė ir netikėta staigmena. Prekybos tinklas Maxima norėjo pasveikinti išeivius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu ir atsiuntė į Berlyną lietuviškos duonos. Kepalo būta didžiulio, penkių kilogramų, todėl lauktuvių užteko visiems dalyvavusiems. Bendruomenės nariai išėjo namo ne tik lydymi teigiamų įspūdžių, bet ir nešini rieke šviežios duonos.